Senergia Logo

Reklamation

Här kan du som kund hos Senergia skicka in ditt reklamationsärende direkt via något av formulären nedan. Välj vad för typ av skada som uppstått och för vilken produkt eller leverantör. Fyll i efterfrågad information och skicka in ditt ärende.

Bra att veta

Läs Senergias allmänna leveransvillkor innan du startar reklamationsprocessen. Innan Senergia ger sitt utlåtande skall tillverkaren av produkten ge sitt utlåtande om reklamationen godkänns eller ej. Tänk på att din handläggning inte startar innan fullständiga uppgifter lämnats.

Vad vill du reklamera?

För att påbörja din reklamation, välj vilken produkt eller leverantör ärendet avser i menyn nedan.
Fyll i tillhörande formulär eller läs mer om hur du går vidare med ditt reklamationsärende.

Transportskada

Om du har råkat ut för en fraktskada skall detta anmälas till Senergias logistikpartner Fraktlogistik. Dom hjälper dig med upphämtning av eventuellt skadat gods samt ersättning av det.

Signera aldrig en leverans där produkter eller emballage är skadat.

 Solpaneler

Vid reklamation av solplaneler kommer Senergia översända informationen från ditt reklamationsärende till tillverkaren. Det krävs att ditt case är väldokumenterat (gärna på engelska). Observera att garantin avser en produktgaranti (fabrikationsfel) samt effektgaranti. Ingen ersättning för arbete utgår och vid eventuell reklamation sker den endast ekonomiskt till den kostnad du som kund erlagt för produkten.Elbilsladdning

Många av de leverantörer vi samarbetar med har egna rutiner och processer vid ett reklamationsärende. Välj val av leverantör nedan för att läsa mer om hur du ska gå tillväga.

Vid reklamation av Fronius produkter skall du som Fronius Service Partner (FSP) göra din reklamation själv direkt i Fronius SOS. Om du som installatör inte är en FSP kan du kontakta Fronius Technicial pv-support@fronius.com. Vid brådskande ärenden kontakta Fronius Technicial Support via telefon: +4372422415670. 

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Vid reklamation av Ferroamps produkter skall du i första hand ta kontakt med Senergias support och skapa ett ärende. Detta kan du göra via support.senergia.se. Om ingen lösning hittats skall du skapa ett ärende som installatör hos Ferroamp Support. Då skall ditt ärendenummer från Senergia uppges. 

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Om du som installatör skall reklamera en Wallbox-produkt skall detta göras direkt till Wallbox genom att klicka här

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Om du som installatör skall reklamera en Charge Amps-produkt skall detta göras direkt till Charge Amps genom att klicka här. Du kan också läsa mer om detta via denna länk.

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Om du som installatör skall reklamera en Ctek-produkt skall detta göras direkt till Ctek genom att klicka här. Du kan också ringa Ctek Service & Support: +46 10 344 88 10. 

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Om du som installatör skall reklamera en Alfen-produkt skall detta göras direkt till Alfen via denna länk. För mer information klicka här.

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Växelriktare & batterier

Många av de leverantörer vi samarbetar med har egna rutiner och processer vid ett reklamationsärende. Välj val av leverantör nedan för att läsa mer om hur du ska gå tillväga.

Vid reklamation av Fronius produkter skall du som Fronius Service Partner (FSP) göra din reklamation själv direkt i Fronius SOS. Om du som installatör inte är en FSP kan du kontakta Fronius Technicial pv-support@fronius.com. Vid brådskande ärenden kontakta Fronius Technicial Support via telefon: +4372422415670. 

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Vid reklamation av Huawei växelriktare skall du i första hand ta kontakt med Senergias support och skapa ett ärende. Detta kan du göra via support.senergia.se.

Bra information att ha med sig kring garantiärendet är:

  • Mät DC- strängar och ta bild på resultatet
  • Mät L1, L2, L3 från växelriktaren ta bild på resultatet
  • Skriv ut log från växelriktaren 
  • Ta bild på serienummer på växelriktare.

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Om du som installatör skall reklamera en Growatt-produkt skall detta göras direkt till Growatt genom att klicka här

Bra information att ha med sig kring garantiärendet är:

  • Är produkten uppkopplad på internet? Om produkten ej är uppkopplad, gärna bilder på fel
  • Error description


Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Vid reklamation av SAJ:s produkter skall du i första hand ta kontakt med Senergias support och skapa ett ärende. Detta kan du göra via support.senergia.se.

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Vid reklamation av Ferroamps produkter skall du i första hand ta kontakt med Senergias support och skapa ett ärende. Detta kan du göra via support.senergia.se. Om ingen lösning hittats skall du skapa ett ärende som installatör hos Ferroamp Support. Då skall ditt ärendenummer från Senergia uppges. 

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Montagematerial

Många av de leverantörer vi samarbetar med har egna rutiner och processer vid ett reklamationsärende. Välj val av leverantör nedan för att läsa mer om hur du ska gå tillväga.

Om du som installatör skall reklamera en Weland stål-produkt skall detta göras direkt till Weland Stål Tel: 0321-261 60 eller info@welandstal.se. 

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Om du som installatör skall reklamera en Van der Valk-produkt skall detta göras direkt till Van der Valk via mail info@valksolarsystems.nl eller telefon +46 72 441 60 82 (Sverige) eller +31 174 21 22 23 (Nederländerna). 

Förbered gärna med serienummer samt en beskrivning av felet på produkten.

Tips!

Kontakta din säljare om du behöver få ut en ersättningsprodukt innan RMA-processen är avslutad. Senergia kan då om möjlighet finns skicka ut ersättningsvaror samt ställa ut en faktura som förfaller efter RMA-processen är avslutad. Detta gör att du som kund inte tappar momentum samt att reklamationsprocessen med tillverkaren får löpa linan ut.